Angst

Beklemmende emotionele toestand met een vervelende spanning, onrust. Deze gevoelstoestand ontstaat wanneer instinctieve behoeften in conflict zijn met de omgeving, anders gezegd wanneer deze behoeften door uitwendige omstandigheden niet kunnen worden bevredigd. Angst kenmerkt zicht door een verhoogde waakzaamheid, toegenomen activiteit van het onwillekeurig zenuwstelsel (hartkloppingen etc.) en spierspanning. Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen angst en vrees: angst is ongericht, terwijl vrees bewust voor iets bepaalds wordt gevoeld.