Astma

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen en één van de meest voorkomende chronische ziekten. Van tijd tot tijd, bij prikkelende stoffen of stoffen waarvoor de patiënt allergisch is, bij een verkoudheid of na een zware inspanning kan een astma-aanval optreden. Astma is levensbedreigend wanneer de patiënt weinig tot geen lucht meer kan krijgen.
Verschijnselen: ontsteking en vernauwing van de luchtwegen, waardoor ze prikkelbaarder worden, een vergrote productie van slijm, benauwdheid, hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid. De ernst van de klachten kan per patiënt verschillen, variërend van licht tot levensbedreigend.
Het aantal mensen met astma is in de periode 1991-2011 sterk gestegen, vooral bij vrouwen (Bron: CMR-Nijmegen e.o. en RNH). De laatste jaren lijkt dit weer iets te stabiliseren. Volgens het Nationaal Kompas van het RIVM waren er op 1 januari 2011 in Nederland 477.400 mensen met astma: 218.400 mannen en 259.000 vrouwen.
Meer jongens dan meisjes hebben astma, maar op volwassen leeftijd komt astma bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Het aantal mensen met astma is het hoogst bij jongens van 10-14 jaar en bij vrouwen van middelbare leeftijd (40-65 jaar).

Advies
Wij hebben goede ervaring met het behandelen van astma door middel van acupunctuur, bioresonantie en/of supplementen.