Bloedarmoede – Floradix-

Is een tekort aan ijzer ‘de oorzaak’ van bloedarmoede en/of heb je niet goed gegeten dan?

Over het algemeen wordt bij de relatie voeding en ijzer het eerst gedacht aan een tekort aan ijzer en de bijbehorende ‘bloedarmoede’. De laatste tijd is er echter steeds meer aandacht voor een overmaat aan ijzer en de daarbij behorende negatieve gevolgen.  Lees hier verder over negatieve gevolgen

Een onderzoek onder ruim 1000 mensen boven 65 jaar, toonde aan dat bij 3% een tekort aan ijzer voor kwam, terwijl bij 12,9% een overmaat aan ijzer werd vastgesteld.Mensen onder 65 jaar en zwangere vrouwen krijgen met de voeding minder ijzer binnen dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, zodat een (bescheiden) suppletie op zijn plaats lijkt. Mensen boven 65 jaar krijgen meer ijzer binnen dan wordt aanbevolen, zodat suppletie voor de groep niet erg zinvol lijkt. De vraag naar en het aanbod van supplementen, zoals multi-vitaminen/mineralenpreparaten zonder ijzer groeit. Met name in de VS is deze tendens duidelijk waarneembaar. Gezien de ernst van de problematiek lijkt het zinvol om in dergelijke preparaten de hoeveelheid ijzer in de dagelijkse dosering te beperken. Preparaten die bedoeld zijn voor senioren zouden wellicht helemaal geen ijzer moeten bevatten.

floradixReferenties
1    Engels: Iron Overload Disease, IOD
2    Am. J. Clin. Nutr., 2001; 73:638-46

Zwangeren of jongeren; denk aan floradix