Bronchitis

Bronchitis is een ontsteking  van de bronchiën, oftewel de wat grotere luchtwegen tussen de luchtpijp en de longblaasjes.

Chronische bronchitis is een vorm van bronchitis die niet meer overgaat en die voornamelijk veroorzaakt wordt door roken. Samen met longemfyseem  valt dit onder de noemer Chronic Obstructive Pul- monary Disease beter bekend als COPD. Bronchitis kan worden veroorzaakt door virussen, bacteriën en allergische of aspecifieke prikkels, waarvan roken zonder enige twijfel de belangrijkste is. Als de longblaasjes zijn aangedaan, spreken we van longontsteking.

Verschijnselen zijn vooral hoesten, overmatige productie van slijm, vaak kortademigheid, piepend geluid vanuit de longen, kriebel onder de kin, bloedsmaak in de mond en (bij infectie met virussen en bacteriën) ook koorts.

Advies: Wij hebben goede ervaring met een aantal producten, zoals echinacea, drosera, propolis, enz. In een gesprek kunnen we bekijken welke behandeling het beste bij u past.