fibromyalgie

Fibromyalgie is geen reuma, maar een aandoening van het zenuwstelsel

Mensen met fibromyalgie ervaren pijnklachten met daarbij en/of vermoeidheid, een verstoorde slaap, hoofdpijn, angsten, depressies, allergieën, concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen en darmklachten. Soms ook een verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, zoals geluid, licht en geur.

De problemen met het geheugen hebben meer te maken met de verminderde aandacht dan dat het te wijten is aan het falen van het geheugenproces zelf. Het blijkt dat mensen met fibromyalgie moeilijk de aandacht kunnen houden bij snel veranderende en complexe situaties, waardoor het geheugen dan ook minder werkt.

Bij het in kaart brengen van de hersenactiviteit is te zien dat hersengebieden betrokken bij pijn verhoogd actief zijn, er bestaat een verhoogde verwerking van binnenkomende pijnprikkels. Dat betekent dat er daadwerkelijk pijn geleden wordt. Mensen met fibromyalgie simuleren deze pijn dus duidelijk niet.

De verstoorde slaap heeft te maken met de diepere slaap (deltaslaap), die wordt verhinderd doordat de deltagolven worden verstoord door de alfagolven. Alfagolven horen juist bij de wakende staat. Doordat deze diepe slaap weinig voorkomt, herstelt het lichaam zich niet voldoende. Dit uit zich onder andere door effect op het bindweefsel. Daarin ontstaan zogenaamde tenderpoints. Het herstel van het lichaam gebeurt onder invloed van een groeihormoon tijdens de diepe slaap. Dit groeihormoon is in mindere mate aanwezig bij mensen met fibromyalgie.

Verder zijn er afwijkingen in de neurotransmitters (overdrachtsstof) zoals endorfine, serotonine en dopamine . Door de afwijkende neurotransmitteractiviteit ontstaan een afwijkend slaappatroon, verslechterd geheugen en concentratiestoornissen.
Behalve een afwijkende werking van de neurotransmitters, blijkt er ook een afname van grijze stof in de hersenzones te zijn, die helpen bij het nemen van ‘emotionele beslissingen” en in het gebied dat o.a. actief wordt bij het bestrijden van angst.

Gelukkig wordt door het inzicht dat fibromyalgie een aandoening van het zenuwstelsel is, de ziekte steeds meer als zodanig erkend. Veel mensen met fibromyalgie hebben al van alles geprobeerd om van hun klachten af te komen. Ik proef vaak de frustratie en de onmacht die mensen voelen. Dat fibromyalgie in eerste instantie als een reuma-aandoening is gezien, helpt in deze niet mee. Gelukkig wordt nu steeds duidelijker waar precies de problemen liggen. Maar hoe gaan wij daar nou mee om?

Er is helaas geen eenduidig antwoord te geven wat je moet doen bij fibromyalgie. Dat zou wel het makkelijkst zijn, maar wat je niet moet vergeten, is dat elk lichaam en geest weer anders is en anders reageert. Een uitgebreide intake is dan ook zeer van belang. Wie ben jij, wat doe jij en hoe doe je dat? Wat is je ziektegeschiedenis? Wat zijn je klachten, hoe ervaar je de klachten enz. Daarnaast leggen we deze intake naast twee hulpmiddelen.

Ten eerste de Oberonscan. Die geeft aan hoe de balans in je lichaam is https://www.centrumvitaal.nl/oberon-diagnose/ en laat zien waar processen in je lichaam precies fout gaan. Ten tweede met hartcoherentie https://www.centrumvitaal.nl/hartcoherentie/, dit geeft info over stressbelasting, emotionele of onbewuste belasting, energiehuishouding en meer. Aan de hand van de intake, de oberonscan en de hartcoherentie zien we hoe je ervoor staat en kan ik gerichte adviezen geven. Tijdens een vervolgconsult zien we of deze adviezen werken aan de hand van je ervaring, maar als controle gebruiken we ook weer de oberonscan en de hartcoherentie. Je kunt met deze hulpmiddelen goed je vooruitgang zien o.a. op het gebied van je zenuwstelsel, de neurotransmitters, maar ook je slaapritme. Alle drie belangrijke factoren bij fibromyalgie.

Daarnaast het, waarschijnlijk al vaak gehoorde, advies om te bewegen naar eigen vermogen, liefst onder begeleiding van een deskundige die rekening houdt met de fibromyalgie. Het is een advies dat mensen met fibromyalgie al vaak gehoord hebben, maar het is dan ook echt effectief. Je zult zien dat je lichaam tot meer in staat is dan je dacht. En dat alleen al geeft een goed gevoel. Dus wees niet bang om te bewegen!
Ontspanningsoefeningen door middel van bv. yoga en meditatie kunnen ook effectief zijn. Verder is het belangrijk goed naar je eigen lichaam te luisteren en te reageren op de signalen die het afgeeft en niet alsmaar door te gaan, ondanks het feit dat je lichaam en/of geest aangeven op te zijn. Mindfulness is hierbij een goed hulpmiddel (op https://mind.centrumvitaal.nl/mindfulness/ kun je lezen wat het precies inhoudt). Als laatste is voeding een belangrijk punt. Gezond eten is een must om je lichaam te helpen bij het herstel. Veel groente en fruit, weinig verzadigde vetten en zuinig met koolhydraten.