Homeopathische Profylaxe

Over Homeopathische Profylaxe

In Nederland kunnen baby’s de eerste 14 maanden voor 11 ziekten gevaccineerd worden. Een toenemend aantal ouders vraagt zich af of deze echt nodig zijn en of de nadelen groter zijn dan de voordelen. Het begrip vaccinatieschade wordt steeds meer bekend. In Nederland zijn vaccinaties een keuze, geen verplichting.

Een goed vorm van preventie zonder bijwerkingen en zonder verzwakking van de algemene afweer, is Homeopathische Profylaxe (HP). Deze vorm van preventie bestaat uit het geven van homeopathische verdunningen van bepaalde stoffen. Er kan gekozen worden voor preventie (HP) ten tijde van een epidemie of wanneer er bijv. in de omgeving van een pasgeborene kinkhoest voorkomt. Het is ook mogelijk om voor alle ziekten, waartegen volgens het Rijksvaccinatieprogramma wordt gevaccineerd, een HP programma volgens een soortgelijk schema te volgen. Deze methode is ook toepasbaar bij het maken van reizen voor de ziekten waar men nu vaccinaties adviseert.

In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoek en het onderzoek van anderen, dat aantoont dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische geneesmiddelen, een net zo hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe.

Dus, als u wilt voorkomen dat uw kind de bof, mazelen, kinkhoest of een andere infectieziekte krijgt en u kiest er voor uw kind niet te laten vaccineren, dan is dit een methode die aantoonbaar net zo’n goede bescherming geeft als vaccinatie en gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins.
Bij uw eigen behandelaar kunt u informeren of deze bekend is met HP en deze middelen kan voorschrijven.