MSM

MSM (methylsulfonylmethaan) is een organische zwavelverbinding die bestaat uit zwavel en methylgroepen. Het wordt van nature in plant, dier en mens aangetroffen. Als voedingssupplement is MSM vooral populair geworden als pijnstiller en ondersteunend middel bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals osteoartritis (artrose), (reumatoïde) atritis, spierkramp, spierpijn, (sport)blessures, RSI, fibromyalgie, carpaaltunnelsyndroom en lage rugpijn. Daarnaast is MSM met succes toegepast bij allergieën, auto-immuunziekten, emfyseem, enz. Mensen die snurken, kunnen ook baat hebben bij MSM.

Professor Stanley Jacob, arts-chirurg en wetenschapper aan de Oregon Health & Science University in Portland heeft in 2003 een wetenschappelijk boek geschreven over MSM. Volgens hem is MSM de veiligste en meest effectieve pijnstiller bij chronische pijnklachten. In vijfentwintig jaar tijd heeft hij het toegepast bij bijna twintigduizend patiënten met chronische pijnklachten. Uit gegevens van de Oregon Health & Science University is gebleken dat de meerderheid van de patiënten baat had bij MSM.  MSM heeft niet de nadelen van reguliere medicijnen, het is veilig en heeft nagenoeg geen bijwerkingen.  Bovendien treedt er geen gewenning op, waardoor de dosering niet telkens moet worden verhoogd. Mensen die MSM gebruiken voelen zich lichamelijk en geestelijk fitter.

In een klinische studie uit 2004 werd gekeken naar het effect van MSM, glucosamine, de combinatie van deze twee stoffen en placebo bij klachten van artrose. Een groep van 118 patiënten nam gedurende 12 weken dagelijks 1500 mg MSM, 1500 mg glucosamine, de combinatie van MSM en glucosamine of een placebo in. Bij aanvang en na 2, 4, 8 en 12 weken werd gekeken naar pijn, ontsteking en zwelling in de gewrichten. MSM, glucosamine en de combinatie van de twee supplementen verminderden  pijn en zwelling significant vergeleken met de placebo. Na 12 weken was de pijnscore in de MSM-groep met gemiddeld 52% gedaald de gewrichten waren minder stijf, de zwelling was afgenomen en de deelnemers konden verder lopen. De pijnscore in de glucosaminegroep was gedaald met gemiddeld 63%. Suppletie met zowel MSM als glucosamine liet het beste resultaat zien; de gewrichtspijn daalde met gemiddeld 79%; bovendien zagen de onderzoekers dat de combinatietherapie sneller effect had.

Tevens kan MSM klachten van hooikoorts mogelijk verlichten; dit blijkt uit een studie met 55 hooikoortspatiënten. Bij een onderzoek met proefpersonen namen gedurende vier weken 2600 mg MSM per dag in. Elke week werd gekeken naar klachten en vitaliteit; bij aanvang en aan het eind van de studie werden de bloedspiegels gecontroleerd. Na een week waren de hooikoortsklachten aanmerkelijk afgenomen, na twee weken voelden de deelnemers zich opvallend fitter.

Professor Jacob heeft bij zijn patiënten waargenomen dat MSM ook invloed heeft op de klassieke kenmerken van ontsteking (pijn, roodheid, zwelling, hitte, functievermindering) en dat het zorgt voor vaatverwijding en een betere doorbloeding van weefsels, waardoor wondheling en weefselregeneratie verbeterden.

MSM is waarschijnlijk een zeer veilige stof. Dr. Jacob heeft vrijwilligers als experiment een maand lang 1 gram MSM per kilogram lichaamsgewicht laten gebruiken; hij zag geen nadelige effecten van deze hoge doses. Bij alle onderzoeken die zijn uitgevoerd, is nooit melding gemaakt van door MSM veroorzaakte allergische of toxische reacties. Toch zijn goed opgezette humane veiligheidsstudies met MSM nodig, ook omdat MSM de laatste jaren op steeds grotere schaal wordt gebruikt. De optimale dosering van MSM is afhankelijk van het lichaamsgewicht en van de aard en intensiteit  van de klachten, te bepalen onder medische supervisie.