Relatie borstkanker en BH

… Wat gebeurt er precies? Een beugel in de beha kan het aardmagnetisch veld verdraaien. Hoe werkt dat? Het aardmagnetisch veld is het magnetische veld dat zich om de aarde bevindt. Dit veld heeft een noord- en een zuid pool, net als een magneet.
Vogels oriënteren zich op het aardmagnetisch veld.
Een schip vaart op een kompas met een noord- en zuid pool.
Ook wij mensen worden hierdoor beïnvloed, al zijn we ons dat niet bewust. Wij mensen hebben een elektromagnetisch veld dat noord gericht is. Ook al onze cellen zijn noord gericht.

Wat heeft dit alles nu te maken met de beugelbeha? Ten eerste kan ‘het metaal’ in de beugel het aardmagnetisch veld verdraaien. Dit hangt af van de kwaliteit van de beugel. Het is te meten met een kompas. Een kompas kan aantonen hoeveel graden afwijking de beugel beha aangeeft. Deze afwijking kan zorgen voor cel-communicatie problemen en dat kan irritatie geven. Ten tweede werkt het stalen beugeltje als een antenne voor hoog-frequente straling van mobiele telefoons, draadloze netwerken (computer), radio, televisie etc. Kortom alle hoogfrequentie. Die straling belast het lichaam, vooral daar waar veel lymfeklieren zitten, bijvoorbeeld in het borstweefsel.  De geleiding van de beugel heeft hierop een versterkend effect met alle gevolgen van dien….