Zwangerschap

Suppletie bij zwangerschap

Foliumzuur en B-12 ter voorkoming van open ruggetje.
Foliumzuur (folic acid) staat in de belangstelling omdat het open ruggetje ofwel spina bifida kan voorkomen. Tijdens de zwangerschap verdubbelt de behoefte aan foliumzuur, omdat het menselijk lichaam dan de neiging heeft meer foliumzuur af te breken dan normaal. Extra inname van foliumzuur (400 µg), gedurende de maanden voorafgaande aan de zwangerschap en tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, wordt aanbevolen door de Nederlandse Gezondheidsraad. Foliumzuurtekorten wordt ook in verband gebracht met anemie, obstipatie, huidproblemen, zwangerschapsmasker, te laag geboortegewicht, hazenlip en het ontstaan en de behandeling van het syndroom van Down. Tekorten aan en suppletie met foliumzuur dienen altijd in verband gebracht te worden met de vitamine B-12 status. Aangezien een foliumzuurtekort een vitamine B-12 tekort kan maskeren en andersom, is extra inname van vitamine B-12 aanbevolen, wanneer extra foliumzuur wordt ingenomen. Dit dient bij voorkeur in de vorm van een B-complex of multi met voldoende B-vitaminen te gebeuren.

IJzer bij bloedarmoede
Veel zwangere vrouwen krijgen ijzer voorgeschreven bij het vermoeden van bloedarmoede tijdens de zwangerschap. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde dagelijkse inname door zwangere vrouwen 10,5 mg bedraagt, terwijl 15-20 mg aanbevolen wordt aan zwangere vrouwen en aan vrouwen die borstvoeding geven. Ook het ijzerverlies tijdens de bevalling is aanzienlijk. Supplementen tijdens en na de zwangerschap zijn dus aan te raden.

Opneembaarheid
De opneembaarheid van ijzer is doorgaans gebrekkig en van vele factoren afhankelijk; de aanwezigheid van andere mineralen zoals zink en koper, vitamine B en C, fytinezuur en het drinken van koffie of thee. Daarnaast speelt de vorm van ijzer een belangrijke rol bij de opname. Anorganische (lichaamsvreemde) mineraalverbindingen hebben over het algemeen een relatief hoog elementair gehalte, maar zorgen door de zwakke binding voor een laag opname percentage (0-20%). Daarnaast verhinderen zij een adequate uitscheiding, hetgeen spijsverteringsklachten en stapeling van het betreffende mineraal kan veroorzaken. Organische (lichaamseigen) verbindingen worden beter door het lichaam opgenomen. Maar ook dan blijft het van belang welke verbinding gebruikt wordt. Het verbinden heet cheleren. Cheleren is echter geen beschermde term. Er wordt vaak niet gecontroleerd of het een daadwerkelijk functionele verbinding tussen mineraal en transporteur is, of dat het slechts een mengsel is van afzonderlijke stoffen.

DHA voor ontwikkeling en functie centraal zenuwstelsel
DHA is een omega-3 vetzuur dat nodig is voor de ontwikkeling van de hersenen en ogen van de foetus. In ons land voldoet minder dan 30% van de zwangere vrouwen aan de officiële aanbevolen inname van meervoudig onverzadigde vetzuren. Tijdens de zwangerschap neemt in veel gevallen de hoeveelheid meervoudig onverzadigde vetten in het lichaam van de moeder af. Voldoende inname van DHA tijdens zwangerschap leidt volgens onderzoek tot minder vroeggeboorten, een hoger geboortegewicht, een beter gezichtsvermogen en betere cognitieve eigenschappen van het kind.

DHA en zuigelingen
Moedermelk bevat DHA, in tegenstelling tot koemelk en droge zuigelingenvoeding. Onderzoeken tonen aan dat dit een mogelijke verklaring is voor de betere cognitieve eigenschappen en het betere gezichtsvermogen van kinderen die door borstvoeding zijn grootgebracht. Het gehalte aan DHA in borstvoeding is echter de laatste jaren teruggelopen. Daarom wordt ook de groep vrouwen die borstvoeding geven extra inname van DHA geadviseerd.